ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ

1.Выполните упражнения. – Я забыл _____________. а) учебник. б) учебника. в) учебнику. – Ты любишь играть ___________? а) футбол б) в футбол в) футболом – ____ ты хочешь стать? а) Кому б) Кого в) Кем – Пожалуйста, позвони ________. а) маму. б) мамой. в) маме. – Я сейчас иду ___________. а) аптека. б) в аптеку. в) аптеку. – Это моя сестра. ____ 15 лет. а) ей б) мне в) её – Мы часто […]

Читать далее ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ

Прочитайте текст и выполните задания. В маленьком тихом городке жил учёный Эгмонт Дрэп.Здесь пятнадцать лет назад он начал свой большой научный труд.Все эти годы он вёл полунищенское существование, отказывая себе во всём. Всё свободное время он посвящал своему труду, забывая часто о еде и сне.Он ничем не интересовался, кроме своей работы и дочери Тавинии.Когда девочке […]

Читать далее ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ

СОВЕТ НАСРЕДДИНА Собрав сведения о Мулле Насреддине, халиф назначил его главным советником при суде. Поскольку его власть держалась не на компетентности, а на покровительстве халифа, Насреддин стал настоящим наказанием всех тех, кто приходил к нему на консультацию. Приведем один яркий пример. — Насреддин, ты опытный человек, — сказал один подхалим. — Не знаешь ли ты средства от глазной […]

Читать далее

КОГДА БОГ СМЕЕТСЯ

ТЫ КОМУ БОЛЬШЕ ВЕРИШЬ? К Насреддину пришел сосед и попросил одолжить ему ишака. — Я его уже одолжил, — ответил Насреддин. В этот момент в сарае раздался ослиный рев. — Но я слышу ослиный рев, — сказал сосед. — Кому ты больше веришь: мне или ослу? Մասրեդինի մոտ եկավ հարևանը և խնդրեց նրանից ժամանակավոր տալ էշին ։ _ Ես արդեն […]

Читать далее КОГДА БОГ СМЕЕТСЯ

ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.В данный период ребенок начинает осознавать и выражать собственное мнение. Отстаивание малышом своей точки зрения часто воспринимается как строптивость и непослушание, а между тем это очень ценный навык во взрослой жизни. Если родители не будут прислушиваться к мнению ребенка, а только требовать послушания и жестко пресекать попытки выразить свою волю – в будущем он будет не […]

Читать далее ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՓԵՏՐՎԱՐՅԱՆ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆ

Փետրվարյան ապստամբություն, 1921 թվականի փետրվարի 13-ին սկիզբ առած հակախորհրդային շարժում Խորհրդային Հայաստանում։ Ճնշվել է 1921 թվականի ապրիլի 2-ին՝ բոլշևիկների կողմից Երևանի վերագրավումով։ Խորհրդային մամուլում հիշատակվում էր որպես Փետրվարյան խռովություն։ Ապստամբության սկիզբ Չկարողանալով դիմադրել թուրքական հարձակմանը և տեղի տալով բոլշևիկյան Ռուսաստանի ճնշմանը՝ 1920 թվականի դեկտեմբերին դաշնակցականները Հայաստանի Հանրապետությանկառավարումը հանձնում են կոմունիստներին։ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո ձերբակալվեցին շուրջ 1000 դաշնակցականներ, որոնցից շատերն սպանվեցին, մյուսներն էլ ուղարկվեցին Բաքվի և […]

Читать далее ՓԵՏՐՎԱՐՅԱՆ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆ

ՄՈՒՍՏԱՖԱ ՔԵՄԱԼ ԱԹԱԹՈՒՐՔ

Թուրքիայի Հանրապետության գրեթե բոլոր քաղաքացիներն իրենց բնակարաններում ունեն այս մարդու լուսանկարը: Նրան սիրում են, պաշտում: Լեռնալանջերին նրան փառաբանող տողեր են, շենքերի պատերին՝ նրա դիմանկարները, մեծ բնակավայրերում՝ արձանը: Իսկ Կարսում՝ հայոց հնամենի մայրաքաղաքի վրա հսկող Բագրատունյաց բերդի վրա, դարձյալ նրա պատկերն է՝ «Հայրենիքը պարտական է քեզ» գրությամբ: Ո՞վ է Մուստաֆա Քեմալը, որին թուրքերն Աթաթուրք՝ թուրքերի հայր […]

Читать далее ՄՈՒՍՏԱՖԱ ՔԵՄԱԼ ԱԹԱԹՈՒՐՔ

ԹՈՒՐՔ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ

Թուրք-հայկական պատերազմ, 1920 թվականին տեղի ունեցած ռազմական հակամարտություն քեմալական Թուրքիայի և Հայաստանի Հանրապետության միջև։ 1920 թվականի սեպտեմբերի 22-ի լույս 23-ի գիշերը քեմալական Թուրքիան առանց պատերազմ հայտարարելու հարձակվեց Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Թուրք-հայկական պատերազմը տևեց շուրջ երկու ամիս։ Սեպտեմբերի 28-ից ծավալվեցին վճռական ռազմական գործողությունները։ Ի սկզբանե պատերազմն անհաջող ընթացք ունեցավ հայկական կողմի համար։ Ոսոխը գրավեց Սարիղամիշն ու Մերդենեկը։ Պատերազմն ավարտվեց Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով։ Պատմություն Թուրքական արշավանք 1920, Թուրքիայի զավթողական պատերազմը Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ 1919 թվականին Թուրքիայում Մուստաֆա Քեմալի գլխավորությամբ […]

Читать далее ԹՈՒՐՔ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ

ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԵՐ

Մայիսյան հերոսամարտերը Սարդարապատի (մայիսի 21–29), Բաշ Ապարանի (մայիսի 23–29), Ղարաքիլիսայի (մայիսի 24–28) ճակատամարտերն են, որոնք ձախողել են հայերին վերջնականապես բնաջնջելու երիտթուրքական  ծրագիրը: Այդ հաղթանակների շնորհիվ Արևելյան Հայաստանի մի մասում  վերականգնվել է հայկական պետականությունը. 1918 թ-ի մայիսի 28-ին  հռչակվել է Հայաստանի առաջին հանրապետությունը:   Ռուսաստանում Հոկտեմբերյան հեղափոխությունից (1917 թ.) հետո ռուսական զորքերը լքել են Կովկասյան ռազմաճակատը: […]

Читать далее ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ

Հայ ժողովրդի կյանքում եղած բազմաթիվ պատերազմներից հետո ստեղծվեց Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը: Պետականության հիմնասյուների իսպառ բացակայությամբ, բայց անհրաժեշտ էր տեղ զբաղեցնել աշխարհի՝ բզկտվող քարտեզի վրա։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին մայիսյան հերոսամարտներից` Սարդարապատից, Բաշ-Ապարանից, Ղարաքիլիսայից հետո ծնունդ առավ Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը: Հայ ժողովուրդը կարողացավ 543 տարի անց վերականգնել պետականությունը: Մայիսի 28-ին Թիֆլիսի Հայոց ազգային խորհուրդն ընդունեց հռչակագիր, […]

Читать далее ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ